Acrinova: Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.

Sammanfattning perioden april – juni 2016

Sammanfattning perioden januari – juni 2016

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna halvårsrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. De nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning är bara med i halvårsrapporten med en månads resultat. Därför kommer andra halvåret att ge ett betydligt bättre rörelseresultat.

VD Ulf Wallén