Acrinova: Niomånadersrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016.

Sammanfattning perioden juli – september 2016

Sammanfattning perioden januari – september 2016

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna niomånadersrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden.

Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med fyra månaders resultat. För att marknadsanpassa vår rapportering, kommer vi att redovisa enligt IFRS från och med Q4 2016.

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90

Se PDF - Acrinova Q3 rapport 2016