Acrinova tidigarelägger rapporter

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag.

De nya rapportdagarna är som följer:
Q1 13 maj
Q2 25 juli
Q3 14 november

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Se PDF - Acrinova tidigarelägger rapporter