Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ängelholm 2018-04-27

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Se PDF - Kommunike Årsstämma 2018