Fastighetsservice

Magnus Ronner

Ansvarig chef fastighetsservice och VVS-huset
+46 (0)721 80 11 88
magnus.ronner@acrinova.se

Per Johansson

Fastighetstekniker, Nordvästra Skåne

Mikael Wahlén

Arbetsledare/Fastighetstekniker
mikael.wahlen@acrinova.se

Maria Nilsson

Fastighetsskötare & ansvarig yttre skötsel
maria.nilsson@acrinova.se

Oliver Zaar

Fastighetsskötare

Celal Taskin

Fastighetsskötare

Agneta Walldén

Fastighetsskötare

Johan Jensen

Fastighetsskötare

Jesper Wahlquist

Fastighetsskötare

Jan Savolainen

Fastighetstekniker

Bruno Genev

Fastighetstekniker

Stefan Möller

Fastighetsskötare

Colin Dodd

Arbetsledare / Fastighetstekniker
colin.dodd@acrinova.se

Fredrik Liljewall

Fastighetstekniker

Mikael Broman

VVS