Kontakt

Acrinova Fastighetsservice
studentlagenhet@acrinova.se
0708-398793

För frågor rörande hyresavier för Ridskolan:
010-206 90 10