Kontakt

Acrinova Fastighetsservice
studentlagenhet@acrinova.se

För frågor rörande hyresavier för Campus Vattentornet:
hyra@acrinova.se 010-206 90 10