Kontakt

Acrinova Fastighetsservice
studentlagenhet@acrinova.se

För frågor rörande hyresavier för Ridskolan:
010-206 90 10