Fastighetsförvaltning - kontorslokaler i Malmö på Hanögatan 1. Bild på byggnanden.

Hanögatan 1, Malmö

  • Typ: Kontor

Beskrivning:

Vakant:

Kontor 75m2

Se ytterliggare information under rubriken "Fastigheter".

  • Fastighetsbeteckning:

    Utklippan
  • Gatuadress:

    Hanögatan 1, Malmö

Kontakt

Joakim Ewetz

Telefon: +46 708 700 802
E-post: joakim.ewetz@acrinova.se

Intresseanmälan

Klicka här