Förrådsgatan 1A

Våra fastigheter - Förrådsgatan 1A - Acrinova - 6

På Östra industriområdet på Förrådsgatan 1 A-B , 3, Varvsvägen 84 i Landskrona ligger denna fastighet som består av kontor, lager och industri. Byggnaden är uppförd i ett till två plan. Byggnaden uppfördes 1962 och sedan har utbyggnad skett etappvis 1969,1971,1974,1985 och slutligen 1988. Under åren har även stora hyresgästanpassningar gjorts för att möta hyresgästernas […]

Faktorigatan 6

Våra fastigheter - Faktorigatan 6 - Acrinova - 2

På Faktorigatan 6 i Landskrona ligger denna fastighet med kontor, lager och generösa uteytor med ca 100 parkeringsplatser. Byggnaden omfattar totalt ca 6 400 kvm varav kontorsdelen är ca 1 700 kvm. Fastigheten har en tomt på ca 19 500 kvm. En inhägnad delar upp tomten i 2 delar, en för parkering och en för […]

Fartygsgatan 25

Våra fastigheter - Fartygsgatan 25 - Acrinova - 6

På västra industriområdet i Landskrona finns denna rymliga fastighet med en byggnad innehållande kontor, lagerhall och kaIlager. Byggnaden omfattar totalt ca 2 800 kvm. Fastigheten har en tomt på ca 10 000 kvm. Idag hyr Powder-Trans Sweden hela fastigheten.

Varggatan 13

Våra fastigheter - Varggatan 13 - Acrinova - 1

På Varggatan 13 i Landskrona finns fastigheten Björnen 3 som inrymmer en stor byggnad med livsmedelsbutik med tillhörande kontor och personalutrymmen. I samma byggnad finns även lokaler som passar till lager, industri och produktion. I byggnaden finns även ett skyddsrum. Framför entrén till livsmedelsbutiken finns goda parkeringsmöjligheter för kunder, anställda och besökare. Byggnaden omfattar totalt […]