Hjalmar Brantings väg 17

Rymlig lagerbyggnad uppförd år 2022/2023. Byggnadens area uppgår till 1 600 kvm, varav 75 kvm utgör kontor och personalutrymme. Lagret har en invändigtakhöjd om 9,5 m under balk. Uppförd i enlighet med Miljöbyggnad Silver och det finns möjlighet att installera solceller på taket. Fossilfri uppvärmning med luft-vatten värmepump. På framsidan finns ett 15-tal parkeringsplatser. Byggnaden […]

Järvgatan 14

På Järvgatan 14 i Landskrona finns denna moderna kontor- och lagerbyggnad uppförd 2022. Bygganden omfattar totalt 2700 kvm lager och kontor,  uppförd med högt ställda miljökrav enligt Miljöbyggnad Silver med fossilfri uppvärmning och energianvändning. På taket planeras solceller. Byggstart 2021 inflyttning hösten 2022 Hyresgäst: Freudenberg

Verkstadsgatan 1 / Maskingatan 2

Våra fastigheter - Maskinvägen 1 - Acrinova - 1

Fastigheten är belägen inom det Norra industriområdet ca 1 km från Trelleborgshamn och väg E6. Byggnaden är i 1 plan med källare. Bra skyltläge mot Hedvägen. Uppförd 1973 och har renoverats löpande, byggnaden har en uthyrningsbar yta som uppgår till ca 3 900 kvm. Tomareal är ca 15 000 kvm.

Traversvägen 1

Våra fastigheter - Traversvägen 1 - Acrinova - 1

På Traversvägen 1 i Staffanstorp, på Östra industriområdet finns denna lager och kontorsbyggnad. Byggnaden är indelad i 5 fack på bottenplan, frihöjden i lagerytorna är ca 6 meter. Varje fack har sin egen port. I byggnaden finns kontor i två plan som idag hyrs ut till kontorshotell. Byggnaden omfattar totalt ca 1600 kvm och en […]

Traversvägen 3

Låg tegelbyggnad sedd utifrån omgiven av blå himmel

På Traversvägen 3 i Staffanstorp, beläget på Östra industriområdet  finns denna lagerbyggnad med tillhörande kontor. Byggnaden är uppförd 1975. Tillbyggnad av kallagerbyggnad, skärmtak samt modernisering av kontorsytor har skett senare. Byggnaden inrymmer fem lika stora lagerlokaler om 24–30 meter. Lagerlokalerna har en fri höjd på ca 5 meter och en spännvidd på ca 24 meter […]

Maskinvägen 1

Våra fastigheter - Maskinvägen 1 - Acrinova - 11

På Maskinvägen 1 i Staffanstorp finns denna rymliga lagerbyggnad med tillhörande kontor. Byggnaden omfattar totalt ca 7150 kvm och en tomtareal på ca 15 000 kvm. Framför entrén finns goda parkeringsmöjligheter för anställda, kunder och besökare.