Medarbetare - Joakim Stenberg - Acrinova

Joakim Stenberg

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Joakim Stenberg, född 1973, har arbetat i finansbranschen sedan 1998. Efter magisterexamen i finansiering från Stockholms Universitet började karriären på OM Gruppen (Nasdaq OMX). Joakim har haft positioner såsom VD, affärsutvecklare, produktutvecklare och säljare inom finansbranschen och varit verksam såväl i Sverige som internationellt.

Joakim är en av grundare till Nordic Cross Asset Managment AB.

Nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Acuvi AB, Gromentum AB, Pure Consulting Group Int. AB, Sound Blocks AB och Piezomotor Uppsala AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Innehav i Bolaget: Joakim Stenberg innehar 42 263 A-aktier och 93 151 B-aktier i Bolaget.

Joakim Stenberg innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoender i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja