Lars Sonesson - Förvaltare på Acrinova

Lars Sonesson

Förvaltare

Förvaltare sedan 2018.

Lars Sonesson, född 1972, har arbetat som förvaltare på Acrinova sedan han anslöt till bolaget 2018. Lars har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen, både som förvaltare och tekniker.  Sonesson är utbildad driftstekniker vid Drifttekniska högskolan i Malmö/Lund. Hans tidigare befattningar har varit inom förvaltning och drift på Klövern, Jernhusen och Akelius.

Innehav i Bolaget: Lars Sonesson innehar 2000 B-aktier i Bolaget.