Mats Paulsson

Mats Paulsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan april 2022.

Födelseår: 1958.

Utbildning: M.Sc. Engineering.

Arbetslivserfarenhet i urval: Tidigare VD för Bravida, Strabag Scandinavia och Peab
Industri samt tidigare styrelseledamot i bland annat Acando, Paroc OY och Ramirent
Plc.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Caverion Oyj, Nordic Waterproofing Group AB, Nordic Waterproofing Holding AB, Nordisk Bergteknik AB (publ) och Svevia AB (publ). Styrelseordförande i JPS Guldsmed & Design AB och styrelseordförande och/eller styrelseledamot i flera av dess koncernbolag. Styrelseledamot i BE Group AB (publ) och Aktiebolaget Bösarps Grus & Torrbruk.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör i Caverion Oyj och styrelseordförande och/eller styrelseledamot i flera av dess koncernbolag. Styrelseordförande i Eleda Holding AB och styrelseordförande och/eller styrelseledamot i flera av dess koncernbolag. Styrelseledamot i BTH Bygg Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Mats Paulsson äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja.