Medarbetare på Acrinova

Mats Paulsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan april 2022.

Födelseår: 1958.

Utbildning: M.Sc. Engineering.

Arbetslivserfarenhet i urval: Tidigare VD för Bravida, Strabag Scandinavia och Peab
Industri samt tidigare styrelseledamot i bland annat Acando, Paroc OY och Ramirent
Plc.

Aktieinnehav i Acrinova AB (publ): Mats Paulsson äger inga aktier i bolaget.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Blivande styrelsemedlem i Acrinova AB
(publ), styrelseordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB och Svevia AB.
Styrelseledamot i Nordic Waterproofing AS och Bösarps Grus & Torrbruk AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja.