Roger Stjernborg Eriksson

Roger Stjernborg Eriksson

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan april 2022.

Födelseår: 1970.

Utbildning: Fleråriga studier på Ekonomihögskolan på Lunds universitet, fristående
kurser.

Arbetslivserfarenhet i urval: Medgrundare av Acrinova AB (publ) och Brinova AB, tidigare VD och koncernchef för Dagon AB, grundare av Norama AB, tidigare bankdirektör på
Föreningssparbanken i Malmö.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i IDAMA Consulting AB. Vice styrelseordförande i Skurups Sparbank. Styrelseledamot i Malmöhus Invest AB, Skruva Teknik AB och Fosieby Företagsgrupp Ekonomisk Förening. Styrelsesuppleant i MH Chillemandrillen AB, StarCastle i Oxie AB och AMOR Invest AB.

Tidigare befattningar (de senaste fem åren): Styrelseordförande i Amaron Fund Management AB. Styrelseledamot i flera av IngMil AB:s koncernbolag. Styrelseledamot i Midway Holding aktiebolag, Norama Alternative Investment AB, BRIGSAB Bostäder AB och Arkivbolaget 2021 Malmö AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Altona 26, Brigsab Bostäder Holding AB och Brigsab Bostäder Fastighet AB.

Innehav i Bolaget: Roger Stjernborg Eriksson innehar 15 000 A-aktier och 23 570 B-aktier samt innehar indirekt 5 667 242 A-aktier och 7 394 188 B-aktier i Bolaget.

Roger Stjernborg Eriksson innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej