Roger Stjernborg Eriksson

Roger Stjernborg Eriksson

Ordförande

Styrelseledamot sedan april 2022.

Födelseår: 1970.

Utbildning: Fleråriga studier på Ekonomihögskolan på Lunds universitet, fristående
kurser.

Arbetslivserfarenhet i urval: Medgrundare av Acrinova AB (publ) och Brinova AB, tidigare VD
och koncernchef för Dagon AB, grundare av Norama AB, tidigare bankdirektör på
Föreningssparbanken i Malmö.

Aktieinnehav i Acrinova AB (publ): Roger Stjernborg Eriksson äger 4 537 242 A-aktier
och 7 331 608 B-aktier samt äger indirekt genom bolag 3 908 400 A-aktier och
6 347 432 B-aktier.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Blivande styrelsemedlem i Acrinova
AB (publ), vice ordförande i styrelsen för Skurups Sparbank.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej