Ulf Wallén - VD på Acrinova

Ulf Wallén

VD

Verkställande direktör sedan 2016.

Ulf Wallén, född 1969, har varit verksam inom olika befattningar i fastighetsbranschen sedan 1989. Han har bland annat under åren 1995–2014 varit VD och delägare för fastighetsbolaget Paulssons Fastigheter, och i denna roll ansvarat för ett fastighetsbestånd värt cirka 2 miljarder SEK. Han har vidare varit styrelseordförande för Norama Projektutveckling AB och är dessutom ledamot i styrelsen för Fastighetsägarföreningen Lund.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Acrinova Flintkärnan AB, Acrinova Borggård 1:482 AB, Acrinova Förgasaren 1 AB, Acrinova Företaget 6 AB, Acrinova Löddeköpinge 23:14 AB, Acrinova Battfast 4 AB, Acrinova Projekt AB, Acrinova Trucken 4 AB, Acrinova Pukslagaren AB, Acrinova Markören 7 AB, Acrinova Sunnanå AB, Fastighets AB Trävaran 12, Acrinova Östra Spång 6:7 AB, Acrinova Kamaxeln 5 AB, Acrinova Pugerup 5 AB, Acrinova Landskrona Karlslund 1:1 AB, Fastigheter & Service i Öresund AB, Acrinova Landskrona Mården AB, Acrinova Björnen 13 AB, Acrinova Fastighetsbolag 4 AB och Skellefteå Städet AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i flera av Acrinovas koncernbolag. Styrelseledamot i Wallén i Lund AB, Wallholm AB, Wallén Projektutveckling AB.

 

Innehav i Bolaget: Ulf Wallén innehar 2 810 A-aktier och 4 414 B-aktier samt indirekt 444 688 A-aktier och 703 208 B-aktier i Bolaget.