Medarbetare - Ulf Wallén - Acrinova

Ulf Wallén

CEO

Verkställande direktör sedan 2016.

Ulf Wallén, född 1969, har varit verksam inom olika befattningar i fastighetsbranschen sedan 1989. Han har bland annat under åren 1995 – 2014 varit VD och delägare för fastighetsbolaget Paulssons Fastigheter, och i denna roll ansvarat för ett fastighetsbestånd värt cirka 2 miljarder SEK. Han har vidare varit styrelseordförande för Norama Projektutveckling AB och är dessutom ledamot i lokalstyrelsen för Handelsbanken Lund.

Wallén äger 447 498 Acrinova A-aktier och 703 208 Acrinova B-aktier varav 444 688 Acrinova A och 698 794 Acrinova B-aktier genom det helägda bolaget Wallén i Lund AB samt innehar 20 000 st teckningsoptioner.