Medarbetare - Ylwa Karlgren - Acrinova

Ylwa Karlgren

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.

Ylwa Karlgren, född 1956, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Plejd AB, Ferroamp och Stockholm Business Angels Start II AB. Tidigare befattningar inkluderar ledande roller inom SEB, styrelseledamot i VPS Verdipapirsentralen ASA och Markedskraft ASA. Ylwa Karlgren är civilekonom från Uppsala Universitet och med företagsekonomi, organisationsutveckling och finansiering som inriktning.

Karlgren äger 35 972 aktier i Acrinova privat samt genom det helägda bolaget Outset Strategies AB, 11 220 A-aktier och 24 772 B-aktier.

Medlem i styrelsen sedan: April 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja