Medarbetare - Ylwa Karlgren - Acrinova

Ylwa Karlgren

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.

Ylwa Karlgren, född 1956, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom finansbranschen, venture capital och fastighetssektorn. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Plejd AB, Ferroamp AB (publ), Pluspole AB, Plejd Services AB, NXT Mobile Group AB och Great Homes Sweden AB. Styrelseledamot i Ecoclime Group AB, Outset Strategies AB, och Karneco AB. Styrelsesuppleant i Ferroamp Incentive AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Stockholms Affärsänglar Start Två AB och Boneo AB.

Innehav i Bolaget:

Ylwa Karlgren innehar 4 200 A-aktier och 6 600 B-aktier samt innehar indirekt 7 020 A-aktier och 18 172 B-aktier i Bolaget.

Ylwa Karlgren innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja