Klimatneutral förskola i Trelleborg

Den 1 juli 2021 invigdes en helt klimatneutral förskola på Eurovägen 2, med egenproducerad energi. Fastigheten som uppförts av Acrinova har Trelleborgs kommun som hyresgäst.

Förskolan är på totalt 1700 kvm, med åtta avdelningar och plats för 160 barn. Fastigheten är unik i form av att det är ett nollenergihus, vilket innebär att det inte krävs någon extern tillförsel av energi på helårsbasis. Detta är möjligt genom investeringar i energilösningar samt en mycket energisnål byggnadskonstruktion kompletterat med solceller och bergvärme.

Såväl inne- som utemiljöer är utformade för att på ett pedagogiskt och spännande sätt integrera hållbarhet och kretsloppstänk i verksamheten.

Läs mer om projektet

Acrinova AB Projekt - Nya Högalids Förskola i Trelleborg