Klinik och kontor i världsklass

Det första spadtaget på Björnen 23 i Landskrona togs i maj 2022. I november 2023 var allt klart för inflyttning. Huset är uppfört enligt Acrinovas Nollvision och möter kriterierna för Miljöbyggnad Silver och med solceller på taket och bergvärme i grunden är byggnaden självförsörjande och fossilfri i drift. Byggnadens energisnåla konstruktion och effektiva energilösningar skapar ett lågt klimatavtryck samtidigt som utformningen möter hyresgästernas krav och önskemål. Projektet har präglats av ett öppet samarbete, framåtanda och goda dialoger mellan hyresgäster, entreprenörer och oss på Acrinova. Resultatet är en funktionell kontorsfastighet med lågt klimatavtryck som har det där lilla extra som gör det lätt att trivas. Ett projekt som vi är mycket stolta över!

_74A0660

Väl utarbetad modell

På Acrinova har vi en väl utarbetad modell för hur vi projekterar kontorsfastigheter tillsammans med våra framtida hyresgäster. I grunden för vårt arbete finns alltid vår Nollvision där vi strävar efter att de byggnader vi uppför ska vara energieffektiva och ha möjligheten att producera lika mycket energi som byggnaden förbrukar i drift. Fastigheten Björnen 23 på Järvgatan 3 i Landskrona är ett exempel på ett bra och mycket lyckat samarbete mellan oss och våra hyresgäster Folktandvården Skåne och industriföretaget SWEP. De båda flyttade in under 2023, Folktandvården Skåne på markplan och SWEP ett plan upp.

Tatjana Jankovic och Dajana Nesic, Folktandvården Skåne

Vi fick bra gehör från Acrinova för i stort sett allt vi önskade. Bland annat att receptionen inte skulle ligga direkt vid entrén utan längre in i lokalen, vilket inte var fallet i de ursprungliga ritningarna.

Bra läge är en bra början

Närhet till bra kommunikationer är ett av de första önskemålen som ska infrias när diskussionerna med nya hyresgäster tar sin början. Järvgatan 3 ligger nära tågstationen vilket är positivt både för SWEP och Folktandvården Skåne, den sistnämnda med stort upptagningsområde i och runt Landskrona. Dajana Nesic och Tatjana Jankovic på Folktandvården Skåne betonar att tillgänglighet är en viktig del i verksamhetens syn på god service för patienterna. Därför var läget nära stationen viktigt, där även alla bussar i Landskrona passerar. Tatjana, som är klinikchef, poängterar att medarbetarnas arbetsmiljö självklart var en viktig parameter att ta hänsyn till i projekteringen av lokalerna. 

Energieffektiva SWEP

SWEP konstruerar och producerar plattvärmeväxlare i världsklass. Genom den energibesparande tekniken har de ett energieffektivt tänkande redan i sitt DNA. Att prata klimatsmarta lösningar med SWEP var därför mer än självklart. I projektet Björnen 23 var vi alltså tre parter med en gemensam syn på hållbarhet och hur viktig arbetsmiljön och den interna miljön är för de som ska arbeta i och besöka huset. Det innebar att hela processen flöt på utan problem och projektet färdigställdes inom utsatt tidsram.

Linnea Rönn, SWEP

Vi känner att vi fått precis vad vi ville och behövde, till och med en helt ny ingång i markplan som förbinder vår egentliga yta på plan två. Det gjorde att vi fick en mer välkomnande entré med några extra arbetsytor och en social mötesplats.

Nytt på mer än ett sätt

SWEP har cirka 1100 medarbetare runt om i världen, varav 350 i Landskrona. De är verksamma inom konstruktion, produktion, lager, försäljning och övrig administration. De nya lokalerna på Järvgatan huserar nu cirka 100 av medarbetarna på företagets huvudkontor. Planeringen för en flytt påbörjades redan 2017 med en förstudie i det som nu har blivit ett aktivitetsbaserat kontor utan helt egna arbetsplatser. Linnéa Rönn, Office och Mood Manager är, som framgår av titeln, en mix av kontorschef och ansvarig för trivsel och välbefinnande, både hos medarbetarna och företagets besökare. ”Vi har planerat kontoret och funktionerna länge. Dels har medarbetarna ingen egen plats utan tillhör en ’hemvist’, en specifik del av lokalen. Sedan är stora delar av ytorna tänkta som gemensamma sociala ytor och utformade på olika sätt”, berättar Linnéa. Hon uppskattar Acrinovas lyhördhet för det nya arbetssättet och viljan att bygga in variation i kontorsytorna, samtidigt som ett effektivt utnyttjande av dem skapas.

Björnen 23, Järvgatan 3 Landskrona

Hyresgäster: Folktandvården Skåne 1000 kvm och SWEP 1500 kvm. Fastigheten uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Uppvärmningen och energianvändningen är fossilfri med bergvärme och egenproducerad el via solceller. En energisnål konstruktion tillsammans med en rad andra energieffektiva lösningar bidrar till ett så lågt klimatavtryck som möjligt och i enlighet med Acrinovas Nollvision. 
Entreprenör: Byggmästar’n i Skåne.
Arkitekt: 
Bengt Husritare.