Om oss

Acrinova - ett snabbväxande fastighetsbolag

Välkommen till Acrinova! Vi är ett fastighetsbolag specialiserade på kommersiella lokaler och projekt. Sedan starten 2015 har tillväxt varit ett nyckelord för Acrinova. Vår inriktning är att äga och utveckla fastigheter med värdepotential på attraktiva orter i södra Sverige och Öresundsregionen. Tillväxtstrategin är enkel, vi investerar gärna i lager och industrilokaler på lägen med goda anslutningar till infrastruktur, vägnät och kollektivtrafik, då detta attraherar de långsiktigt stabila hyresgäster vi vill samarbeta med. Man kan säga att vi växer med våra fastigheter.

Skapar värden i fastigheter

Acrinova skapar värden i fastigheter. Vi må vara ett ungt fastighetsbolag, men vår affärsmodell har visat sig framgångsrik och vi har redan skapat stora värden. Idag har Acrinova ett fastighetsvärde på cirka 2 mdkr och med vår ambitiösa tillväxtstrategi är nästa mål för Acrinova att fastighetsbeståndets värde ska uppgå till 4 mdkr.

Acrinovas fastighetsbestånd består i dagsläget av  olika typer av kommersiella fastigheter såsom kontor, logistik/produktion samt extern handel och service, men vi har även renodlade bostadsfastigheter. Acrinovas kompetens att hantera ett blandat fastighetsbestånd innebär dels en större marknadspotential, dels en sund riskspridning.

Lokalt förankrade i Öresundsregionen

Acrinova bildades 2015 i Malmö, där vi fortfarande har vårt huvudkontor. Vi har ett tiotal kompetenta medarbetare som bidrar för att utveckla vårt fastighetsbestånd. Den lokala anknytningen är A och O för oss. Genom att vi kan våra delmarknader i Öresundsregionen utan och innan, kan vi identifiera lämpliga investeringsobjekt som vi sedan förädlar och utvecklar. 

Hållbarhet löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Fastigheter vi köper renoverar vi så långt det bara är möjligt för att de ska nå optimala energivärden. Vid nyproduktion går vi steget längre. Med vår Nollvision siktar vi på att klimatavtrycket ska vara så lågt som möjligt. Nya fastigheter byggs enligt ambitiösa miljöstandarder och görs ofta självförsörjande på energi. Allt för att bygga långsiktigt hållbara värden.

hållbarhet

Vår gröna tråd

Acrinova är verksamma i en bransch som har klimatpåverkan både när fastigheter projekteras och förvaltas. Bland annat har fastighetsbranschen historiskt stått för en betydande del av landets energianvändning. Acrinova har antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som går betydligt längre än lagstiftningen kräver. Vi är inte det största fastighetsbolaget, men vi vill ligga främst när det kommer till hållbar utveckling. Vi vill göra skillnad!

Verksamhet

Acrinova ska äga, förvalta, utveckla och bygga fastigheter med hög utvecklingspotential för att skapa långsiktigt hållbara värden. Genom att ta ett aktivt helhetsansvar, vara långsiktiga och med gedigen kompetens bidrar vi till utvecklingen av de orter där vi är verksamma.

Framgångsfaktorer

Även om Acrinova är ett ungt bolag har vi lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Våra engagerade medarbetare har kompetensen att hitta lämpliga investeringsobjekt och förmågan och nytänkandet att utveckla fastigheterna till att nå sin fulla potential.

Vår organisation

Engagerade medarbetare som trivs och utvecklas är våra viktigaste framgångsfaktorer. Det är medarbetarnas kompetens och personlighet som är värdeskapande i våra fastigheter och i våra kontakter med både nya och befintliga kunder. 

På Acrinova är det korta beslutsvägar och snabbt till handling. Här finns också en entreprenörsanda som innebär att vi hjälps åt och drar åt samma håll.