Om oss

Acrinova - ett snabbväxande fastighetsbolag

Tillväxt är ett nyckelord för Acrinova. Vår inriktning är att äga och utveckla fastigheter med värdepotential på attraktiva orter i Öresundsregionen. Tillväxtstrategin är enkel, vi investerar gärna i lager och industrilokaler på lägen med goda anslutningar till infrastruktur, vägnät och kollektivtrafik, då detta attraherar de långsiktigt stabila hyresgäster vi vill samarbeta med. Man kan säga att vi växer med våra fastigheter.

Skapar värden i fastigheter

Acrinova skapar värden i fastigheter. Vi må vara ett ungt fastighetsbolag, men vår affärsmodell har visat sig framgångsrik och vi har redan skapat stora värden. Idag har Acrinova ett fastighetsvärde på cirka 1,7 MDR, och med vår ambitiösa tillväxtstrategi siktar vi på att nå 4 MDR till 2025. 

Ett av våra unika särdrag är förmågan att hantera en portfölj som består av flera sorters fastigheter. När många andra fastighetsbolag på börsen har en tydlig profilering, så har vi en unik kompetens att hantera såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Förutom att detta innebär en större marknadspotential så är det också en sund riskspridning. Vi blir helt enkelt mindre sårbara för fluktuationer på marknaden när vår verksamhet vilar på flera ben. 

Lokalt förankrade i Öresundsregionen

Acrinova bildades 2015 i Malmö, där vi fortfarande har vårt huvudkontor. Vi har ett tiotal kompetenta medarbetare som bidrar för att utveckla vårt fastighetsbestånd. Den lokala anknytningen är A och O för oss. Genom att vi kan våra delmarknader i Öresundsregionen utan och innan, kan vi identifiera lämpliga investeringsobjekt som vi sedan förädlar och utvecklar. 

Hållbarhet löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Fastigheter vi köper renoverar vi så långt det bara är möjligt för att de ska nå optimala energivärden. Vid nyproduktion går vi steget längre. Med vår Nollvision siktar vi på att klimatavtrycket ska vara så lågt som möjligt. Nya fastigheter byggs enligt ambitiösa miljöstandarder och görs ofta självförsörjande på energi. Allt för att bygga långsiktigt hållbara värden.

hållbarhet

Vår gröna tråd

Acrinova är verksamma i en bransch som har klimatpåverkan både när fastigheter projekteras och förvaltas. Bland annat har fastighetsbranschen historiskt stått för en betydande del av landets energianvändning. Acrinova har antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som går betydligt längre än lagstiftningen kräver. Vi är inte det största fastighetsbolaget, men vi vill ligga främst när det kommer till hållbar utveckling. Vi vill göra skillnad!

Acrinovas Hållbarhetsarbete

Verksamhet

Acrinova ska äga, förvalta, utveckla och bygga fastigheter med hög utvecklingspotential för att skapa långsiktigt hållbara värden. Genom att ta ett aktivt helhetsansvar, vara långsiktiga och med gedigen kompetens bidrar vi till utvecklingen av de orter där vi är verksamma.

Framgångsfaktorer

Även om Acrinova är ett ungt bolag har vi lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Våra engagerade medarbetare har kompetensen att hitta lämpliga investeringsobjekt och förmågan och nytänkandet att utveckla fastigheterna till att nå sin fulla potential.

Affärsområden

Acrinova fastighetsbestånd består i dagsläget av 40-tal fastigheter i Öresundsregionen. Fokus är olika typer kommersiella fastigheter såsom kontor, lager och logistik. Fastighetsvärdet uppgår till ca 1,7 MDR.