Våra affärsområden​

Acrinovas verksamhet är fokuserad kring våra två affärsområden Fastighet där vi skapar värde i vårt fastighetsbestånd och Projekt där vi arbetar med fastighetsutveckling.

Acrinova Fastighet​​

Acrinova fastighetsbestånd består i dagsläget av 32 fastigheter i Öresundsregionen. Fokus är olika typer kommersiella fastigheter såsom kontor, lager och logistik. Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 110 tkvm och fastighetsvärdet uppgår till ca 1,5 MDR (2021).

Affärsområde Acrinova Fastighet​​​

Acrinova projekt​​​

Acrinova arbetar med alla typer av fastighetsutveckling, från mindre hyresgästanpassningar till genomgripande utvecklingsprojekt och nyproduktion. Ambitionen är att vara en självklar partner inom stads- och fastighetsutveckling på våra utvalda delmarknader.

Affärsområde Acrinova Projekt