Framgångsfaktorer som bygger värde​

Ingen fastighet är den andra lik. Detsamma gäller för olika fastighetsbolag. Acrinova har en rad framgångsfaktorer som bidra till att skapa värde i bolaget och för våra intressenter.

Vår kompetens och lokala närvaro​

Även om Acrinova är ett ungt bolag har vi lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Våra engagerade medarbetare har kompetensen att hitta lämpliga investeringsobjekt och förmågan och nytänkandet att utveckla fastigheterna till att nå sin fulla potential. Vår lokala förankring och nätverk ger en förståelse för varje delmarknad och skapar närhet till kunderna, hög tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Vi ser möjligheterna och därmed kan vi agera framgångsrikt på en fastighetsmarknad i ständig förändring.

Vår strategiska inriktning​

Acrinova har en strategisk inriktning som innebär att vi identifierar, utvecklar och förvaltar fastigheter med hög potential och som ibland har förbisetts av andra aktörer. Förmågan att identifiera objekt med potential, i kombination med god marknadskännedom, är faktorer som bidrar positivt till värdeutvecklingen.

Fastigheterna i beståndet har en sammansättning och exponering som ger en god motståndskraft mot att påverkas av oväntade eller plötsliga svängningar i samhällsekonomin.

Vår gröna profil och hållbarhet​​

Acrinova arbetar för att skapa långsiktigt hållbara värden i företaget och i samhället, och har sedan 2020 en ISO-certifiering med fokus på miljöledningsarbete. Vi tar ansvar för att våra fastigheter optimeras för så låg miljöpåverkan som möjligt. Vår nollvision säkerställer att nya fastigheter byggs för att vara självförsörjande på energi med hjälp av förnybara energikällor. 

Vi arbetar också löpande för att energianpassa befintliga fastigheter så långt möjligt, för att minska deras klimatavtryck. När det kommer till social hållbarhet ser vi till att våra medarbetare trivs och mår bra, och att vi bidrar positivt till samhället på de delmarknader där vi är aktiva.

NOLL trans
ISO