Vår organisation​​

Acrinova är ett snabbt växande företag i fastighetsbranschen. Det innebär att våra medarbetare behöver vara flexibla och gilla förändring. I gengäld erbjuder vi en trygg anställning, spännande arbetsuppgifter och stor personlig frihet.

På Acrinova tar vi oss an fastigheter med hög förädlingspotential, exempelvis utmanande fastigheter med hög vakansgrad som vi med vår expertis konverterar till ökad lönsamhet. Nyckeln till framgång är medarbetarnas kunskap inom fastigheter och deras lokalkännedom om våra prioriterade orter i Öresundsregionen.

Inkluderande företagskultur

Acrinova har idag ett tiotal kompetenta medarbetare. Dessa är vår värdefullaste tillgång. Den samlade kompetens teamet besitter är avgörande för vår fortsatta utveckling. Just därför satsar vi mycket på att vara en attraktiv arbetsgivare, så att du ska trivas hos oss idag och i morgon.

Acrinova tar ansvar för att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter, en trygg och säker miljö och en inkluderande företagskultur som stödjer mångfald. Hos oss ska alla känna sig hemma, oavsett bakgrund. Vi vill vara en arbetsplats som våra medarbetare trivs på och är stolta över.