VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi skapar värden i fastigheter

Acrinova ska äga, förvalta, utveckla och bygga fastigheter med hög utvecklingspotential för att skapa långsiktigt hållbara värden. Genom att ta ett aktivt helhetsansvar, vara långsiktiga och med gedigen kompetens bidrar vi till utvecklingen av de orter där vi är verksamma.

Vår vision​

Acrinova ska utvecklas till den främsta värdebyggaren inom utvalda delar av fastighetsmarknaden i södra Sverige och den attraktiva tillväxtmarknaden Öresundsregionen. Med kompetens och lokal närvaro, med strategisk inriktning på fastigheter med hög potential och med en grön profil och inriktning på hållbarhet ska Acrinova vara den självklara valet för hyresgäster, partners och investerare.

Öresundsregionen är vår hemmamarknad​

Acrinova är verksamt på den svenska sidan av den dynamiska Öresundsregionen. Med över 4 miljoner invånare är området Nordens mest tätbefolkade region och även den största arbetsmarknaden. Här genereras mer än 25 procent av Sveriges och Danmarks gemensamma BNP.

I denna gränsöverskridande region finns också ett flertal universitet och högskolor vilket ger företag tillgång till kvalificerad arbetskraft. Acrinova bedömer att denna tillväxtregion ger utmärkta förutsättningar för långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar. Det är här vi ska vara verksamma och fånga upp affärsmöjligheter och lönsamma.

Etablering ​

Vår hemmamarknad är den dynamiska Öresundsregionen och vi har etablering på en rad orter i södra Sverige.