Acrinova AB avyttrar fastigheten Ankan 12 i Ängelholm

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att fastigheten Ankan 12 i Ängelholm säljs. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 14 mkr.

Fastigheten Ankan 12 förvärvades 2016 som ett led i en bredare etablering för Acrinova i Öresundsregionen och Ängelholm. I takt med att beståndet i Ängelholm har avyttrats under de senaste åren, säljs nu den sista fastigheten Ankan 12 till Jacob Larsson som bland annat är delägare i Vågen Försäkringsbyrå AB. Affären uppgår till 14 mkr.

Ankan 12 ligger på Östergatan 26 i Ängelholm och är en av få fastigheter i Ängelholm som är q-märkt. Den rymmer i dag kommersiella lokaler.

”Vi fortsätter att optimera vårt fastighetsbestånd, och denna avyttring följer vår övergripande plan. Fastigheten Ankan 12 är färdigutvecklad ur vårt perspektiv och vi satsar nu med full kraft på vårt övriga bestånd där vi har flera nybyggen som startar inom kort”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.