Acrinova AB avyttrar fastigheterna Utklippan 3 i Malmö och Valfisken Större 24 i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att fastigheterna Utklippan 3 i Malmö och Valfisken Större 24 i Trelleborg säljs till Öresunds Fastighetsservice AB den 9 juli 2021. Affären uppgår till cirka 16 mkr med ett resultat om cirka 1,1 mkr.

Fastigheten Utklippan 3 förvärvades 2017 och Valfisken Större 24 förvärvades 2020. Båda fastigheterna är kommersiella lokaler. 

Köpare är Öresunds Fastighetsservice AB och försäljningen genomförs den 9 juli 2021. Utklippan säljs för 11 mkr och Valfisken för 5,1 mkr med en total vinst på försäljningen om 1,1 mkr.

”Avyttringen är i linje med Acrinovas strategi att kontinuerligt optimera vårt fastighetsbestånd. Genom att sälja av Utklippan och Valfisken kan vi satsa mer effektivt på våra övriga fastigheter och projekt”, säger Ulf Wallén, CEO på Acrinova.

Öresunds Fastighetsservice AB är ett nytt bolag som består av Fastighetsservice AB och VVS Huset AB som tidigare helägdes av Acrinova. Öresunds Fastighetsservice AB ägs numera av Fredrik Svensson och Acrinova med vardera 45 % och Östersjöhus AB med 10%. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, CEO
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.