Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 30 mars 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 april 2020. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.acrinova.se/Rapporter), samt på bolagets kontor (Krusegränd 42B
212 25 Malmö).