Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021

Acrinova ÅR 2021

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 30 mars 2022 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 22 april 2022. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.acrinova.se/investor-relations/finansiella-rapporter) samt på bolagets kontor, Krusegränd 42B i Malmö

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.