Acrinova AB presenterar positiv nettouthyrning för fjärde kvartalet i rad

Acrinova gör en positiv nettouthyrning även under Q1 2021. Nettouthyrningen under Q1 blev 1107 kvadratmeter.

Q1 har en positiv nettouthyrning om drygt 1100 kvadratmeter som är mycket starkt i jämförelse med Q1 2020. Marknadssatsningar och ökad personlig närvaro på huvudmarknaderna bidrar till den allt starkare uthyrningen som verkar fortsätta.

Nettouthyrningen har utan undantag varit positiv dom senaste fyra kvartalen vilket skapar trygghet om att vi har rätt typ av fastigheter och arbetar med rätt saker” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

En stärkt utveckling i bland annat Landskrona har märkts vilket visat sig i att den enskilt största uthyrningen under kvartalet gjorts där. 
Coronaeffekten har för Acrinovas del varit försumbar och verksamheten ser tvärtom ett ökat inflöde av förfrågningar på samtliga marknader.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.