Acrinova AB (publ) ändring av bolagsstämma adress

På grund av det stora antalet av aktieägare som anmält intresse kommer bolagsstämman hållas på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm.

För mer information kontakta

Göran Månsson
VD
T: 073 070 22 32