Acrinova AB (publ) beviljas bygglov för Norra Varalöv 31:2 i Ängelholms kommun

Myndighetsnämnden i Ängelholms kommun beviljade i går eftermiddag bygglov för första etappen av markområdet i Norra Varalöv i Ängelholms kommun.

Göran Månsson kommentar:

Oerhört spännande och glädjande. Även om alla förberedelser är gjorda och markplanering är i full gång blir detta ändå en ny milstolpe i skapandet av vårt stora logistikkluster i Ängelholm.

Vi avvaktar nu att beslutet skall vinna laga kraft innan byggandet på allvar kan påbörjas på området.

För mer information kontakta:

Göran Månsson, VD 070 5917190 eller mail: