Acrinova AB (publ) genomför två förvärv i Malmö

Acrinova AB har idag tecknat överenskommelse om förvärv av två vårdfastigheter i Malmö.

Förvärven genomförs den 30 december och är en i raden av planerade förvärv. Förvärvet sker i bolagsform.

Bokbindaren 6 AB förvärvas till ett fastighetsvärde om 11 000 kkr.

Säljare är Tamira AB.

Stamhögens Fastigheter AB förvärvas till ett fastighetsvärde om
8 500 kkr. Säljare är Tamira AB.

Finansieringen av fastighetsvärdena på 19 500 kkr består av 75 % lån i bank samt resterande del kontant.

Båda fastigheterna är fullt uthyrda på hyreskontrakt som sträcker sig till 2025-12-31 respektive 2022-05-31. Hyresgästen betalar samtliga driftskostnader inkl fastighetsskatt.

Hyresintäkten är för Bokbindaren 12 är 800 000 kr.

Hyresintäkten är för Stamhögens Fastigheter AB är 650 000 kr.

”Vi är mycket glada att kunna landa dessa affärer under 2015. Processen har varit lång och nu när vi nådde en acceptabel finansiering kan vi genomföra förvärven; säger VD Göran Månsson.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD