Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB.

Acrinova AB har den 12 februari ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 584 631 st. aktier i Brinova Fastigheter AB (publ), 556840-3918, www.brinova.se från sex av Brinovas ägare. Ägarandel i Brinova uppgår efter förvärvet till ca 3,8 %.

Överlåtelse kommer att ske mellan den 22 och 24 februari 2016.

Brinova Fastigheter AB kommer att under Q2 2016 listas på Nasdaq First North. Betalning sker genom en apportemission med 615 612 st nya Acrinova aktier. Detta sker genom ett bemyndigande till styrelsen från bolagstämman 2015.

Köpeskilling för Acrinova aktierna är 21 932 519 kr dvs 34,75 kr per st. aktie. Aktierna ger möjlighet till utdelning först efter kommande förslag till utdelning.

Priset på Brinova aktierna är fastställd till 13,50 kr

Genom transaktionen får vi sex nya ägare i Acrinova.          

Största ägare efter transaktionen är Ateneum 319 538 st, Göran Månsson inkl bolag 333 229 st, Bossinger Holding AB 254 460 st, Altona AB (Midway) 231 970 st.

Efter transaktionen kommer Acrinova att ha 2 083 271 st. aktier och ett aktiekapital på 2 083 271 kronor.

Vi är glada att kunna attrahera sex storägare i Brinova och att genom en apportemission kunna bli aktieägare i ett expansivt fastighetsbolag som snart kommer att vara listat på Nasdaq First North. Vi hoppas att i en snar framtid kunna attrahera fler till att bli aktieägare i Acrinova och därmed vara med i vår egen expansion” säger Göran Månsson.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD