Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB.

Acrinova AB har den 5 april ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 509 635 st. aktier i Brinova Fastigheter AB (publ), 556840-3918, www.brinova.se Ägarandel i Brinova uppgår till 7,3 %.

Brinova Fastigheter AB kommer att under Q3 2016 listas på Nasdaq First North. Betalning sker genom en apportemission med 586 477 st nya Acrinova aktier. Detta sker genom ett bemyndiga till styrelsen från bolagstämman 2016.

Köpeskilling för Acrinova aktierna är 20 380 073 kr dvs 34,75 kr per st. aktie. Aktierna ger möjlighet till utdelning först efter kommande förslag till utdelning.

Priset på Brinova aktierna är fastställd till 13,50 kr

Genom transaktionen får vi elva nya ägare i Acrinova.

Största ägare efter transaktionen är Ateneum 319 538 st, Göran Månsson inkl. bolag 333 229 st, Bossinger Holding AB 254 460 st, Altona AB (Midway) 231 970 st, Eskilshög AB 221 353 st.

Efter transaktionen kommer Acrinova att ha 2 669 748 st. aktier och ett aktiekapital på 2 669 748 kronor.

Acrinova kommer att växa betydligt det närmaste året och beräknar att ha ett fastighetsvärde före utgången av 2016 på ca 500 miljoner kronor. Inom kort kommer två fastighetsaffärer att presenteras.

Vi har nu genomfört ytterligare en apportegendom och genom denna transaktion är vi fjärde största ägare i Brinova AB.”

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD