Acrinova AB (publ) har sålt 15% av sitt innehav i Brinova AB.

Acrinova har den senaste veckan sålt 471.670 st Brinovaaktier. Detta motsvarar ca 15% av det totala innehavet. Försäljningsvärdet uppgår till ca 11,9 mkr. Reavinsten uppgår till ca 5,5 mkr. Efter försäljningen uppgår innehavet till 2.622.596 st aktier.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90