Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

Acrinova har den senaste veckan sålt 138.418 st Brinovaaktier. Detta motsvarar ca 4,5% av det ursprungliga innehavet. Försäljningsvärdet uppgår till ca 2,5 mkr. Reavinsten uppgår till ca 0,6 mkr. Efter försäljningen uppgår innehavet till 2.484.178 st aktier.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90