Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

Acrinova har den senaste veckan sålt 54.793 st Brinovaaktier. Försäljningsvärdet uppgår till ca 1,0 mkr. Reavinsten uppgår till ca 0,2 mkr. Efter försäljningen uppgår innehavet till 2.429.385 st aktier.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90