Acrinova AB (publ) Markanvisning och avsiktsförklaring med Hörby kommun klubbades i kommunstyrelsen den 17/10

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trettiotal radhus som en första etapp av bostadskonceptet Hörby ”Tillsammans” på Stattena Nora.

Avsiktsförklaringen innebär att Acrinova AB bjuds in till dialog om den fortsatta planeringen av området Stattena Norra, i syfte att upprätta ett markanvisningsavtal även där mellan Hörby kommun och Acrinova AB för denna del av området.

” Första etappen av Hörby ”Tillsammans” räknar vi med vara inflyttningsklara senast kvartal tre 2017 efter cirka 20 veckors byggnation. Vi planerar att bygga radhus med ljusa och trevliga 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter. ” säger en nöjd VD i Acrinova Bostadsutveckling AB, Stefan Mårtensson.

”Det är fantastiskt att vi får möjlighet att utveckla ett helhetskoncept i Hörby. Acrinovas bedömning är att området har stor potential och de bästa förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                Stefan Mårtensson, 0705-899 233
VD, Acrinova AB (publ)                    VD Acrinova Bostadsutveckling AB,

                                                        (helägt dotterbolag till Acrinova AB)