Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per 161231. Likviditetsmässigt blir nettoeffekten en kassaförstärkning uppgående till ca 4,5 mkr.

Köpare är FM Finans Fastigheter AB.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)