Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning mot industribyggnader i Karlskrona.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning mot industri- och logistikfastigheter i Blekinge. Företagets namn är Acrinova Karlskrona AB (AcriKar), 559058-0352. Tillsatt verksamhetsansvarig är Martin Wallin.

Bolaget har förvärvat en tomt och kommer att investera i uppförandet av en   3.000 kvm stor industrifastighet som är helt uthyrd till företrädesvis Blekinge Landsting.

Ett tioårigt hyresavtal har tecknats om en total hyresintäkt om 2,5 miljoner kronor.

Detta ger en förhandsvärdering av fastigheten på 32,2 miljoner kronor.

”Det är väldigt glädjande att vi tillsammans med Blekinge Landsting har kommit överens om att skapa denna affärsverksamhet. Byggnaden skall stå färdig för inflyttning senast den första januari 2017” säger Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén

VD