Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling i små och medelstora kommuner. Företaget kommer att heta Acrinova Bostadsutveckling AB (AcriBo), 556901-3963. Utsedd VD är Stefan Mårtensson som har en gedigen erfarenhet från fastighetsmarknaden och kommer senast från Fastighetsutveckling i Båstad AB.

”Jag ser det som en spännande utmaning att få vara med och bygga upp vårt bostadsutvecklingsbolag och dess unika affärsidé, med låg produktionskostnad och med låg hyra som följd, kommer vi bli ett expansivt bolag på fastighetsmarknaden. Det är min och styrelsens strävan att långsiktigt lyckas med ovanstående” säger Stefan Mårtensson VD i Acrinova Bostadsutveckling AB.

Se vidare på vår hemsida www.acribo.se

”Vi kommer i närtid att ingå avtal med kommuner som innebär att vi på kort tid kan utveckla bostadsområden. Det är med stort nöje vi tar emot intresseförfrågningar från kommuner på vår affärsidé” säger Göran Månsson VD.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD