Acrinova AB (publ) utser ny VD samt ny CFO

Acrinova har tillsatt Ulf Wallén till ny tf VD i Acrinova samt tillsatt Peter Olsson till ny CFO from den 1 juni 2016.

Både Ulf Wallén och Peter Olsson kommer ifrån Norama Asset Management AB och har en mycket bred erfarenhet från fastighetsmarknaden.

”Det skall bli spännande att vara med och bygga upp Acrinova från ett litet fastighetsbolag till ett betydligt större bolag. Detta är styrelsens och min strävan att långsiktigt lyckas med detta” säger Ulf Wallén, tillträdande ny tf VD.

”Det känns riktigt att lämna över ledningen till dessa duktiga fastighetsfolk eftersom jag har andra engagemang. Jag kommer även fortsättningsvis att vara med i styrelsen och kommer således att medverka aktivt även framgent i bolaget och dess utveckling” säger Göran Månsson avgående VD.

För mer information kontakta:

VD – Göran Månsson