Acrinova AB publicerar uthyrningsrapport för perioden januari – augusti 2020

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) offentliggör härmed uthyrningsrapport för perioden januari – augusti 2020. Bolaget har trots den pågående pandemin en positiv nettouthyrning.

Acrinovas uthyrning har varit fortsatt positiv med ett ökat antal hyresförfrågningar på marknaderna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona. Trots den pågående pandemin har bolagets verksamhet inte påverkats i någon större omfattning, vilket kan förklaras med att majoriteten av Acrinovas hyresgäster inte är verksamma i branscher som påverkas av Covid-19. Under perioden har vakanta ytor minskat med cirka 3 procent.

”Att uthyrningen varit fortsatt stark trots den pågående pandemin är ett bevis på att vi är på rätt väg med våra fastigheter och strategier.” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.