Acrinova AB tillträder fastigheter i Landskrona

Acrinova tillträdde förra veckan fem stycken fastigheter i Landskrona till ett värde om cirka 130 mkr. Den uthyrbara arean uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, kontor och lager.

I samband med förvärvet etablerar Acrinova ett förvaltningsteam för regionen Landskrona/Helsingborg. Teamet består av två personer varav säljaren av Landskronafastigheterna, Per Sjöbohm, är den ena.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90