Acrinova avyttrar Carnot 10 i Helsingborg

Industrigatan Hbg 1

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget ingått avtal den 9 juni 2022 om att avyttra fastigheten Carnot 10 i Helsingborg. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 50,5 mkr.

Carnot 10 är belägen på adresserna Industrigatan 18 och Öre­sundsgatan 23 i stadsdelen Planteringen strax söder om centra­la Helsingborg. Fastigheten består av 30 lägenheter i storlekar mellan två till fyra rum och kök samt en tomtareal som uppgår till totalt 1 691 kvadratmeter. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 2 235 kvadratme­ter. Acrinova förvärvade fastigheten 2019 som en led i en bredare etablering i Öresundsregionen. 

Fastigheten säljs nu till SBF Bostad AB (publ) som förvaltas av SBF Fonder AB.

”Vi fortsätter att optimera vårt fastighetsbestånd, som främst ska bestå av kommersiella lokaler och en mindre del bostäder. Vi satsar nu på att utveckla vårt befintliga bestånd, men också på att skapa optimala möjligheter för att göra ytterligare förvärv”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.