Acrinova avyttrar dotterbolagen Vissol AB och Queenswall AB

Acrinova har idag tecknat avtal om att sälja Vissol AB till Catena AB. Logistikfastigheten har ett fastighetsvärde om 115 Mkr och utgörs av drygt 15 000 m2 fullt uthyrd yta.

Vidare har Acrinova tecknat avtal om att avyttra ett utvecklings- område för logistik i Ängelholm till Catena och Falvir AB m fl. Utvecklingsfastigheten omfattar 112 000 m2 med en byggyta om 56 000 m2. Fastighetsvärdet uppgår till 18 Mkr.

Transaktionerna förutsätter godkännande av extra bolagstämman som skall hållas den 3 juli kl 09.00 enl särskild kallelse.

”Med en stor aktör som Catena som köpare känns affären helt rätt och jag önskar Catena en bra utveckling i Ängelholm med förvaltandet och byggandet av logistikfastigheter och då värnar jag främst om fastigheter inom e-handelssegmentet som jag vet kommer att göra Ängelholm till Sveriges e-handelskommun ” säger VD Göran Månsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Månsson, VD