Acrinova avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm

Metallgatan

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 på Metallgatan 6 i Ängelholm den 2/10 2020.

Fastigheten är uppförd som lager/industri/logistikfastighet och omfattar 4352 kvm.

Köpare till fastigheten är Bilaktiebolaget F.W. Börjesson.

Fastigheten som förvärvades med vakanser i februari 2018 för 17,5 mkr är idag i det närmaste fullt uthyrd med ytorna som köparen själv ska nyttja. Det överenskomna fastighetsvärdet vid försäljningen uppgår till 27,5 mkr och efter avdrag för latent skatt blir nettopriset 26 mkr. Värdet hos Acrinova var under Q2 2020 26 mkr vilket innebär en reavinst på 1,5 mkr.

 ”Att vi nu säljer fastigheten Skrothandlaren i Ängelholm är för att den är färdigutvecklad och nu ett traditionellt förvaltningsobjekt. Vi har utvecklat och hyrt ut den och nu säljer vi alltså fastigheten vilket är helt i linje med vår affärsidé. Vi säljer för 27,5 miljoner kronor och köpte den för 17,5 miljoner kronor.” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.