Acrinova avyttrar Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att fastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona säljs. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 30 mkr.

Fastigheten Västra Nättraby 6:101 förvärvades 2016 som ett led i en bredare etablering för Acrinova i Öresundsregionen. Acrinova uppförde efter förvärvet en 3000 kvm stor industribyggnad på fastigheten.

 

Fastigheten säljs nu till Östersjöhus AB. Affären uppgår till 30 mkr.

 

”Vi fortsätter att optimera vårt fastighetsbestånd, och denna avyttring följer vår övergripande plan. Fastigheten Västra Nättraby 6:101 är färdigutvecklad ur vårt perspektiv och vi satsar nu med full kraft på vårt övriga bestånd där vi bland annat har flera nybyggen som är under uppförande”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.