Acrinova byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”). Det nya avtalet träder i kraft den 1 juni 2023.

Acrinova kommer, med start från och med den1 juni 2023, att byta likviditetsgarant till Erik Penser Bank. Erik Penser Bank kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets B-aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti.

Det innebär konkret att likviditetsgaranten ställer kurser motsvarande 30 000 kr på vardera köp- och säljsidan med en spread om maximalt 3% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Bolaget säger upp sitt nuvarande avtal gällande likviditetsgaranti med Pareto Securities AB.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl.16:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.