Acrinova byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Det nya avtalet träder i kraft den 1 februari 2021.

Acrinova kommer, med start från och med den 1 februari 2021, att byta likviditetsgarant till Pareto Securities. Pareto Securities kommer att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti.

Det innebär konkret att likviditetsgaranten ställer kurser motsvarande 20 000 kr på vardera köp- och säljsidan med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med en likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Bolaget säger upp sitt nuvarande avtal gällande likviditetsgaranti med Sedermera Fondkommission.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.