Acrinova deltar på Aktiedagen tisdag den 4 maj kl. 11.00-11.30

VD Ulf Wallén medverkar den 4 maj kl. 11.00 i det direktsända digitala evenemanget Aktiedagen Stockholm 2021.

Tisdagen den 4 maj klockan 11:00 kan ni höra Acrinovas VD Ulf Wallén på Aktiedagen Stockholm 2021. Efter presentationen följer en frågestund och du kan skicka in din fråga redan nu via sms till 079-347 98 45, inled din fråga med Acrinova. Du kan även skicka in dina frågor i samband med presentationen på Aktiespararnas Youtubekanal,

Livesändningarna hittar du på:
www.acrinova.se
www.aktiespararna.se/tv/live

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.