Acrinova erhåller 4 MSEK efter förlikning med Region Blekinge

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar härmed att hyrestvisten gällande lagerlokal Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona som pågått sedan oktober 2017 nu har nått sin slutpunkt i samband med att Acrinova och Region Blekinge förlikas. Genom förlikningen erhåller Acrinova 4 MSEK.

Acrinovas hyresavtal med Region Blekinge gällande lagerfastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona blev under oktober 2017 annullerat i Högsta Förvaltningsdomstolen pga. felaktig offentlig upphandling. Acrinova valde i april 2018 att lämna in en stämningsansökan till Blekinge tingsrätt där Acrinova krävde skadestånd för uteblivna hyror. Acrinova meddelar härmed att tvisten nu är avgjord genom förlikning om 4 MSEK till Acrinova. Intäkterna kommer att påverka bolagets resultat positivt under Q1 2020. Ytorna som tvisten avsåg är nu uthyrda till annan hyresgäst.

 

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Vi är nöjda med att tvisten med Region Blekinge nu har nått sitt slut i samband att vi nu förlikas. Acrinova har sedan 2017 drivit processen mot regionen och vi kan nu blicka vidare i samband med avgörandet.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.